+48 663 104 824 kontakt@dgr-szkolenia.pl

IATA Dangerous Goods Regulations kategorii 6 z wyłączeniem przepisów o Materiałów Radioaktywnych.

Szkolenie to powstało z myślą o spedytorach lotniczych zaangażowanych w wysyłkę materiałów niebezpiecznych innych niż materiały radioaktywne.

Koszt szkolenia jest ustalany dla każdego klienta indywidualnie w zależności od zakresu szkolenia

Grupa docelowa

 • pracownicy komórek łancucha logistycznego
 • przedsiębiorcy

Korzyści

 • Zdobycie praktycznej wiedzy
 • Trening umiejętności
 • Zaświadczenie i certyfikat ukończenia szkolenia

Metoda treningowa

 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Analiza przypadków

Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych 

Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) dla transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą określają wymogi szkoleniowe dla podmiotów zajmujących się transportem, włącznie z pakowaczami, agentami i agencjami przewozowymi, które w imieniu operatora zajmują się przyjmowaniem, obsługą, ładowaniem, rozładowywaniem, przenoszeniem i wykonują inne czynności związane z obsługą ładunku.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, kończy się egzaminem (wymagany próg zaliczenia: 80%) oraz wystawieniem certyfikatu w przypadku pomyślnego ukończenia egzaminu (ważność certyfikatu 24 miesiące).

Szkolenie DGR kat.6 z wyłączeniem przepisów o Materiałach Radioaktywnych jest prowadzone w oparciu o podstawowe wymogi szkoleniowe przedstawione przez IATA Dangerous Goods Training Programme, Workbook 1.

Czas trwania:

Szkolenie podstawowe DGR kat.6 z wyłączeniem przepisów o Mat. Radioaktywnych – 4 dni po 8 godz. w tym 3 przerwy 15min./45min./15min.

Egzamin/certyfikat:

Szkolenia kończą się pisemnym egzaminem w formie mieszanej (test / quiz). Czas trwania testu: 4 godziny. Wymagany próg zaliczenia: 80%. W przypadku pomyślnego ukończenia egzaminu kursanci otrzymają certyfikaty.

Materiały / pomoce szkoleniowe:

 • prezentacja Power Point, materiały filmowe,
 • podręczniki polskojęzyczne.

Egzamin/certyfikat:

Szkolenia kończą się pisemnym egzaminem w formie mieszanej (test / quiz). W przypadku pomyślnego ukończenia egzaminu kursanci otrzymają certyfikaty.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udostępnienie na czas trwania szkolenia podręczników IATA Dangerous Goods Regulations – 2013,
 • polskojęzyczne skrypty z ćwiczeniami przekazywane uczestnikom szkolenia na własność, opracowane na podstawie IATA Dangerous Goods Training Programme, Workbook 1,
 • materiały egzaminacyjne,
 • certyfikaty, w przypadku pomyślnego ukończenia szkolenia.

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.
Program szkolenia zgodny ze standardami IATA.

tel: +48 663 104 824

e-mail: kontakt@dgr-szkolenia.pl